Polimerowe adapteryAdapter - podstawa pod skrzynki do zasuw woda/gaz (małe i duże) [D 400] ;


TX 370/50-120TX 370/50-120

Adapter [D 400] pod skrzynkę hydrantu ;
Adaptery [D 400] pod włazy / wpusty teleskopowe DN 315 producentów ;

TX 315 PNTX 315 PO


Adaptery [D 400] pod wpusty deszczowe ;